Brexanolone (516-54-1) poeder - Fabrikant Fabriek Leverancier
AASraw produceert NMN- en NRC-poeders in bulk!

Brexanolone

Rating: Categorie:

Productomschrijving

Basiskenmerken

productnaam Brexanolone
CAS-nummer 516-54-1
Moleculaire Formule C21H34O2
formulegewicht 318.501
Synoniemen Allopregnanolone

Brexanolone

516-54-1

Allotetrahydroprogesteron

Allopregnan-3alpha-ol-20-one

het Uiterlijk Wit poeder
Opslag en bediening Droog, donker en bij 0-4 C voor korte termijn (dagen tot weken) of -20 C voor lange termijn (maanden tot jaren).

 

Brexanolone Beschrijving

Brexanolone is een uniek, intraveneus toegediend, neuroactief steroïde antidepressivum dat wordt gebruikt bij de behandeling van matige tot ernstige postpartumdepressie. In klinische pre-licentiestudies werd behandeling met brexanolon niet geassocieerd met een verhoogde snelheid van serumaminotransferaseverhogingen, en het is niet in verband gebracht met gevallen van klinisch duidelijk acuut leverletsel.

Brexanolone is ook een 3-hydroxy-5alpha-Pregnan-20-one waarin de hydroxygroep op positie 3 een alfa-configuratie heeft. Het is een metaboliet van het geslachtshormoon progesteron en wordt gebruikt voor de behandeling van postpartumdepressie bij vrouwen. Het heeft een rol als menselijke metaboliet, antidepressivum, GABA-modulator, intraveneuze verdoving en kalmeringsmiddel.

 

Brexanolone werkingsmechanisme

Het werkingsmechanisme van brexanolon is niet volledig bekend. Brexanolone is een waterige formulering van allopregnanolone. Allopregnanolon is een belangrijke metaboliet van progesteron. Niveaus van allopregnanolon blijven stijgen met progesteron tijdens de zwangerschap, met de hoogste in het derde trimester. Allopregnanolone is een krachtige, endogene neuroactieve steroïde die neuronale prikkelbaarheid moduleert door middel van positieve allostere modulatie op de synaptische en extrasynaptische gamma-aminoboterzuur (GABA) type A-receptoren. De extrasynaptische GABA type A-receptoren mediëren tonische remming, wat het mechanisme van allopregnanolone uniek maakt in vergelijking met benzodiazepinen die de fasische remming van GABA type A-receptoren mediëren.

 

Brexanolone-applicatie

Brexanolone is het eerste medicijn dat ooit door de Amerikaanse FDA is goedgekeurd, specifiek voor de behandeling van postpartumdepressie (PPD) bij volwassen vrouwen. Aangezien PPD, net als verschillende andere soorten depressie, wordt gekenmerkt door gevoelens van verdriet, waardeloosheid of schuldgevoelens, cognitieve stoornissen en / of mogelijk zelfmoordgedachten, wordt het als een levensbedreigende aandoening beschouwd. Studies hebben bijgevolg aangetoond dat PPD echt diepgaande negatieve effecten kan hebben op de band tussen moeder en kind en de latere ontwikkeling van het kind. De ontwikkeling en beschikbaarheid van brexanolon voor de behandeling van PPD bij volwassen vrouwen zorgt vervolgens voor een nieuwe en veelbelovende therapie waar er nog maar weinig bestonden. Met name het gebruik van brexanolon bij de behandeling van PPD is beloftevol omdat het gedeeltelijk werkt als een synthetisch supplement voor mogelijke tekorten aan endogeen brexanolon (allopregnanolon) bij postpartumvrouwen die vatbaar zijn voor PPD, terwijl veel veelgebruikte antidepressiva acties uitlokken die kunnen moduleren de aanwezigheid en activiteit van stoffen zoals serotonine, norepinefrine en / of monoamineoxidase, maar bemiddelen geen activiteiten die direct verband houden met PPD, zoals natuurlijke fluctuaties in de niveaus van endogene neuroactieve steroïden zoals allopregnanolon. En tot slot, hoewel brexanolon mogelijk ook klinische proeven ondergaat om zijn vermogen te onderzoeken om superrefractaire status epilepticus te behandelen, lijkt het erop dat sommige van dergelijke onderzoeken niet hebben voldaan aan de primaire eindpunten die het succes bij het ontwennen van derdelijnsmiddelen en het oplossen van mogelijk levensbedreigende status epilepticus met brexanolon vs. placebo indien toegevoegd aan de standaardbehandeling.

 

Bijwerkingen en waarschuwing voor Brexanolone

Brexanolone wordt uitgebreid gemetaboliseerd via vele routes en het is dus onwaarschijnlijk dat er significante geneesmiddelinteracties optreden. CYP2C9 is het enige cytochroom P450-enzym waarvan is aangetoond dat het wordt geremd door brexanolon in in vitro-onderzoeken. Een klinische interactiestudie kon geen veranderingen in de farmacokinetiek aantonen wanneer brexanolon gelijktijdig werd toegediend met fenytoïne, een CYP2C9-substraat. Het is ook aangetoond dat het misbruikpotentieel laag is, zoals blijkt uit geen verschillen in subjectieve meldingen in vergelijking met placebo. Wat betreft de impact van lever- en nierinsufficiëntie op de farmacokinetiek, waren er geen veranderingen in de verdraagbaarheid bij patiënten met matige tot ernstige leverziekte en waren er geen dosisaanpassingen nodig voor ernstige nierziekte. Het solubiliserende middel SBECD kan zich echter ophopen bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie en daarom dient brexanolon niet te worden gegeven aan patiënten met terminale nierziekte.

 

Referentienummer

[1] Meltzer-Brody S, Colquhoun H, Riesenberg R, et al .: Brexanolone-injectie bij postpartumdepressie: twee multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase 3-onderzoeken. Lancet 2018; 392: 1058-1070 Crossref, Google Scholar.

[2] Luke DR, Tomaszewski K, Damle B, et al .: Herziening van de fundamentele en klinische farmacologie van sulfobutylether-beta-cyclodextrine (SBECD). J Pharm Sci 2010; 99: 3291-3301 Crossref, Google Scholar.

[3] Brexanolone-injectie, voor intraveneus gebruik: briefingdocument voor de sponsor. Cambridge, Mass, Sage Therapeutics, Psychopharmacologic Drug Advisory Committee en Drug Safety and Drug Safety and Risk Management Meeting, 2 november 2018. Google Scholar.

[4] Luisi S, Petraglia F, Benedetto C, Nappi RE, Bernardi F, Fadalti M, Reis FM, Luisi M, Genazzani AR. Allopregnanolonspiegels in serum bij zwangere vrouwen: veranderingen tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en bij hypertensieve patiënten. J Clin Endocrinol Metab. 2000 juli; 85 (7): 2429-33. [PubMed].

[5] Paul SM, Purdy RH. Neuroactieve steroïden. FASEB J. 1992 maart; 6 (6): 2311-22. [PubMed].

[6] Farrant M, Nusser Z. Variaties op een remmend thema: fasische en tonische activering van GABA (A) -receptoren. Nat Rev Neurosci. Maart 2005; 6 (3): 215-29. [PubMed].

[7] Johannsen BM, Larsen JT, Laursen TM, Bergink V, Meltzer-Brody S, Munk-Olsen T. Mortaliteit door alle oorzaken bij vrouwen met ernstige postpartum psychiatrische stoornissen. Ben J Psychiatry. 2016 01 juni; 173 (6): 635-42. [PMC gratis artikel] [PubMed].

[8] Noorlander Y, Bergink V, van den Berg MP. Waargenomen en waargenomen moeder-kindinteractie op het moment van ziekenhuisopname en vrijlating bij postpartumdepressie en psychose. Arch Womens mentale gezondheid. 2008; 11 (1): 49-56. [PubMed].