Gerichte medicijnen Ibrutinib: wat weet u - AASraw
AASraw produceert NMN- en NRC-poeders in bulk!

Ibrutinib

  1. Gerichte geneesmiddelen Ibrutinib (CAS: 936563-96-1)
  2. Ibrutinib Werkingsmechanisme
  3. Waarvoor wordt Ibrutinib gebruikt
  4. Ibrutinib voordelen / effecten
  5. Hoe moeten we Ibrutinib gebruiken
  6. Ibrutinib bijwerkingen
  7. Ibrutinib-opslag

Gerichte medicijnen Ibrutinib(CAS: 936563-96-1)

Veel nieuwere behandelingen voor lymfoom zijn gerichte medicijnen. Gerichte medicijnen probeer het type cel dat kanker is geworden te doden of signalen te stoppen die kankercellen doen groeien of delen. Bij lymfoom wordt het type cel dat kanker wordt een "lymfocyt" genoemd (een type witte bloedcel dat infectie bestrijdt). Er zijn verschillende soorten lymfocyten die kanker kunnen worden. Ibrutinib richt zich op B-lymfocyten (B-cellen) en wordt daarom gebruikt om B-cellymfomen te behandelen.

Cellen verzenden en ontvangen signalen naar andere cellen. Sommige van deze signalen houden cellen in leven en zorgen ervoor dat ze zich delen. Er zijn veel signaalpaden en signalen worden langs een of meer van deze paden verzonden. Ibrutinib is een celsignaalblokker die zich richt op een eiwit dat 'Bruton's tyrosinekinase' (BTK) wordt genoemd. BTK maakt deel uit van een pad dat B-cellen helpt in leven te blijven en zich te delen. Door BTK te blokkeren, kunnen B-cellen afsterven of voorkomen dat ze zich delen. Deze behandeling kan daarom de verspreiding van kankercellen B-cellen stoppen.

 

Ibrutinib Werkingsmechanisme

Ibrutinib (936563-96-1) is geen medicijn voor chemotherapie, maar een van wat 'gerichte therapieën' worden genoemd. Gerichte therapie is het resultaat van jarenlang onderzoek om de verschillen tussen kankercellen en normale cellen te begrijpen. Tot op heden is de behandeling van kanker voornamelijk gericht op het doden van snel delende cellen, omdat een kenmerk van kankercellen is dat ze zich snel delen. Helaas delen sommige van onze normale cellen zich ook snel, wat meerdere bijwerkingen veroorzaakt.

Gerichte therapie gaat over het identificeren van andere kenmerken van kankercellen. Wetenschappers zoeken naar specifieke verschillen in de kankercellen en de normale cellen. Deze informatie wordt gebruikt om een ​​gerichte therapie te maken om de kankercellen aan te vallen zonder de normale cellen te beschadigen, wat leidt tot minder bijwerkingen. Elk type doelgerichte therapie werkt een beetje anders maar alles interfereert met het vermogen van de kankercel om te groeien, delen, repareren en / of communiceren met andere cellen.

Ibrutinib remt de functie van Bruton's tyrosinekinase (BTK). BTK is een belangrijk signaalmolecuul van het B-celreceptorsignaleringscomplex dat een belangrijke rol speelt bij de overleving van kwaadaardige B-cellen. Ibrutinib blokkeert signalen die kwaadaardige B-cellen stimuleren om ongecontroleerd te groeien en te delen. Onderzoek blijft bepalen welke kankers het beste kunnen worden behandeld met gerichte therapieën en om aanvullende doelen voor meer soorten kanker te identificeren.

Opmerking: we raden u ten zeerste aan om met uw zorgverlener te praten over uw specifieke medische toestand en behandelingen. De informatie op deze website is bedoeld om nuttig en leerzaam te zijn, maar is geen vervanging voor medisch advies.

 

Waarvoor wordt Ibrutinib gebruikt

❶ Voor de behandeling van mensen met mantelcellymfoom (MCL; een snelgroeiende kanker die begint in de cellen van het immuunsysteem) die al zijn behandeld met ten minste één ander chemotherapiemedicijn.

❷ Om mensen mee te behandelen chronische lymfatische leukemie (CLL; een type kanker dat begint in de witte bloedcellen) en klein lymfocytisch lymfoom (SLL; een type kanker dat meestal begint in de lymfeklieren).

❸ Voor de behandeling van mensen met Waldenström-macroglobulinemie (WM; een langzaam groeiende kanker die begint in bepaalde witte bloedcellen in uw beenmerg).

❹ Voor de behandeling van mensen met marginaal zone-lymfoom (MZL; een langzaam groeiende kanker die begint in een type witte bloedcellen dat normaal gesproken infecties bestrijdt) die al zijn behandeld met een bepaald type chemotherapie.

❺ Voor de behandeling van mensen met chronische graft-vs-host-ziekte (cGVHD; een complicatie van hematopoëtische stamceltransplantatie [HSCT; een procedure die ziek beenmerg vervangt door gezond beenmerg] die een tijdje na de transplantatie kan beginnen en lang kan duren) ) na tevergeefs te zijn behandeld met 1 of meer medicijnen.

Ibrutinib zit in een klasse medicijnen die kinaseremmers worden genoemd. Het werkt door de werking van het abnormale eiwit te blokkeren dat kankercellen ertoe aanzet zich te vermenigvuldigen. Dit helpt de verspreiding van kankercellen te stoppen.

Ibrutinib

Ibrutinib Voordelen/Effecten

Ibrutinib wordt door veel experts beschouwd als een 'doorbraakbehandeling' voor sommige typen lymfoom. Het geeft hogere responspercentages in vergelijking met andere therapieën voor dezelfde typen lymfoom. De belangrijkste onderzoeken die hebben geleid tot goedkeuring van ibrutinib worden hieronder kort beschreven.

 

(1) Voordelen bij mantelcellymfoom

Mantelcellymfoom dat is teruggevallen of niet heeft gereageerd op eerstelijnsbehandeling, kan moeilijk te behandelen zijn. Uit het hoofdonderzoek op dit gebied bleek echter dat meer dan tweederde van de 111 met ibrutinib behandelde mensen op de behandeling reageerde (hun lymfoom kromp of verdween).

Een tweede studie onder 280 mensen vergeleek ibrutinib met een ander kankermedicijn, temsirolimus, bij mensen met recidiverend of refractair mantelcellymfoom. Mensen leefden gemiddeld 15 maanden zonder dat hun lymfoom verergerde bij behandeling met ibrutinib, vergeleken met gemiddeld 6 maanden bij behandeling met temsirolimus.

 

(2) Voordelen bij chronische lymfatische leukemie (CLL)

Er zijn langdurige reacties waargenomen bij mensen met CLL die werden behandeld met ibrutinib. In het hoofdonderzoek onder 391 mensen met recidiverende of refractaire CLL, werd ibrutinib vergeleken met ofatumumab, dat vaak wordt gebruikt voor mensen met teruggekeerde CLL. Een jaar na aanvang van de behandeling hadden ongeveer 66 op de 100 mensen die ibrutinib gebruikten CLL die onder controle was gebleven (dit wordt 'progressievrije overleving' genoemd), vergeleken met ongeveer 6 op de 100 mensen die met ofatumumab werden behandeld.

In een tweede onderzoek onder 269 mensen die nog geen behandeling voor hun CLL hadden gekregen, werd ibrutinib vergeleken met het chemotherapiemedicijn chloorambucil. Na 1.5 jaar behandeling hadden ongeveer 90 op de 100 mensen die ibrutinib gebruikten CLL die onder controle was gebleven, vergeleken met ongeveer 52 op de 100 mensen die met chloorambucil werden behandeld.

Het toevoegen van ibrutinib aan bendamustine en rituximab voor mensen met recidiverende of refractaire CLL was ook effectief in een onderzoek onder 578 mensen. Het risico op progressie van CLL werd verminderd door ibrutinib in te nemen in plaats van een placebo (schijnbehandeling).

 

(3) Voordelen in Waldenström' s macroglobulinemie (WM)

Een hoog responspercentage is ook waargenomen bij mensen met WM - ongeveer 9 op de 10 mensen met WM reageerden op behandeling met ibrutinib in een proef bij 63 mensen. Deze studie was een belangrijke doorbraak voor WM, aangezien het een ongebruikelijke vorm van lymfoom is en het daarom moeilijk is om genoeg mensen te rekruteren om deel te nemen aan een klinische studie. Deze proef leidde tot de goedkeuring van ibrutinib voor WM in Europa.

 

Hoe moeten we nemen Ibrutinib 

U krijgt ibrutinib in de vorm van tabletten. Het kan worden gegeven in combinatie met andere gerichte therapiegeneesmiddelen en chemotherapie. Tijdens de behandeling zie je meestal een kankerarts, een kankerverpleegkundige of een gespecialiseerde verpleegkundige en een gespecialiseerde apotheker. Dit is wie we bedoelen als we in deze informatie arts, verpleegkundige of apotheker noemen.

Voor of op de dag van de behandeling zal een verpleegkundige of een persoon die getraind is in het afnemen van bloed (phlebotomist) een bloedmonster bij u afnemen. Dit is om te controleren of uw bloedcellen op een veilig niveau zijn zodat u een behandeling kunt ondergaan.

Voordat u wordt behandeld, gaat u naar een arts of verpleegkundige. Ze zullen je vragen hoe je je voelt. Als uw bloedresultaten in orde zijn, zal de apotheker uw behandeling voorbereiden. Uw verpleegkundige zal u vertellen wanneer uw behandeling waarschijnlijk klaar is.

De verpleegkundige of apotheker zal u de ibrutinib-tabletten geven om mee naar huis te nemen. Gebruik ze altijd precies zoals uitgelegd. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zo goed mogelijk voor u werken. Mogelijk krijgt u tabletten met verschillende sterktes. Je houdt meestal ibrutinib nemen elke dag zolang het de kanker onder controle houdt. Uw verpleegkundige of apotheker kan u ook medicijnen tegen misselijkheid en andere medicijnen geven om mee naar huis te nemen. Neem al uw tabletten precies zoals ze aan u zijn uitgelegd.

 

Warme herinnering over zelfzorg

♦ Terwijl u ibrutinib inneemt, moet u elke 24 uur ten minste twee tot drie liter vloeistof drinken, tenzij u anders wordt geïnstrueerd.

♦ Was uw handen vaak en na elke dosis ibrutinib.

♦ U loopt mogelijk een risico op infectie, dus probeer mensenmassa's of mensen met verkoudheid te vermijden en meld koorts of andere tekenen van infectie onmiddellijk aan uw zorgverzekeraar.

♦ Om zweertjes in de mond te behandelen / voorkomen tijdens het gebruik van ibrutinib, gebruikt u een zachte tandenborstel en spoelt u driemaal per dag met 1 theelepel zuiveringszout gemengd met 8 ml water.

♦ Gebruik een elektrisch scheerapparaat en een zachte tandenborstel om bloeden te minimaliseren.

♦ Vermijd contactsporten of activiteiten die letsel kunnen veroorzaken.

♦ Om misselijkheid te verminderen, moet u medicijnen tegen misselijkheid nemen zoals voorgeschreven door uw arts, en tijdens het gebruik van ibrutinib regelmatig kleine maaltijden eten.

♦ Eet voedsel dat diarree kan helpen verminderen - zie Omgaan met bijwerkingen - Diarree

♦ Volg het regime van medicatie tegen diarree zoals voorgeschreven door uw zorgverlener.

♦ Vermijd blootstelling aan de zon. Draag SPF 15 (of hoger) zonnebrandcrème en beschermende kleding. Ibrutinib kan u gevoeliger maken voor de zon en u kunt gemakkelijker verbranden door de zon.

♦ In het algemeen dient het drinken van alcoholische dranken tot een minimum te worden beperkt of volledig te worden vermeden terwijl u ibrutinib gebruikt. U dient dit met uw arts te bespreken.

♦ Zorg voor voldoende rust.

♦ Zorg voor goede voeding tijdens de behandeling met ibrutinib.

♦ Als u symptomen of bijwerkingen ervaart tijdens de behandeling met ibrutinib, bespreek deze dan met uw zorgteam. Ze kunnen medicijnen voorschrijven en / of andere suggesties doen die effectief zijn bij het behandelen van dergelijke problemen.

 

Ibrutinib Side Effecten

Krijg medische noodhulp als u tekenen van een allergische reactie heeft: netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

 

Stop met het gebruik van ibrutinib en bel onmiddellijk uw arts als u:

♦ Tekenen van infectie - koorts, koude rillingen, zwakte, zweertjes in de mond, hoesten met slijm, moeite met ademhalen;

♦ Tekenen van bloeding in uw lichaam - duizeligheid, zwakte, verwardheid, spraakproblemen, langdurige hoofdpijn, zwarte of bloederige ontlasting, roze of bruine urine, of het ophoesten van bloed of braaksel dat op koffiedik lijkt;

♦ Ernstige of aanhoudende diarree;

♦ pijn op de borst, bonzende hartslagen of fladderend in uw borst, het gevoel alsof u flauwvalt;

♦ Ernstige hoofdpijn, wazig zien, bonzen in uw nek of oren;

♦ Gemakkelijke blauwe plekken, ongebruikelijke bloedingen, paarse of rode vlekken onder uw huid;

♦ Bleke huid, koude handen en voeten;

♦ Nierproblemen - weinig of geen plassen, zwelling in uw voeten of enkels; of

♦ Tekenen van afbraak van tumorcellen - verwardheid, zwakte, spierkrampen, misselijkheid, braken, snelle of langzame hartslag, verminderd plassen, tintelingen in uw handen en voeten of rond uw mond.

 

Voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:

♦ Diarree, misselijkheid;

♦ Koorts, hoest, moeite met ademhalen;

♦ Blaren of zweren in uw mond;

♦ zich moe voelen;

♦ Blauwe plekken, uitslag; of

♦ Spierpijn, botpijn.

Dit is niet een volledige lijst van bijwerkingen en anderen kunnen optreden. Bel uw arts voor medisch advies over de bijwerkingen. U kunt bijwerkingen te FDA op 1-800-FDA-1088 melden.

 

Ibrutinib Storage

Bewaar Ibrutinib in de verpakking waarin het werd geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van licht, overtollige warmte en vocht, niet in de badkamer.

Onnodige Ibrutinib moet op een speciale manier worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U moet deze Ibrutinib echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien, een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval- / recyclingafdeling voor meer informatie over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de veilige verwijdering van de FDA

Het is belangrijk om alle medicatie buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, aangezien veel containers (zoals wekelijkse pillendragers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalators) niet kinderveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen te beschermen tegen vergiftiging, moet je altijd de veiligheidskapjes afsluiten en het medicijn onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een die op en af ​​is en buiten hun zicht en bereik ligt.

 

Referentienummer

[1] Brown JR, Hillmen P, O'Brien S, et al. Uitgebreide follow-up en impact van prognostische factoren met een hoog risico uit het fase 3 RESONATE-onderzoek bij patiënten met eerder behandelde CLL / SLL [online gepubliceerd op 8 juni 2017]​ Leukemie.

[2] Byrd JC, Brown JR, O'Brien S, et al; RESONATE Onderzoekers. Ibrutinib versus ofatumumab bij eerder behandelde chronische lymfoïde leukemie. N Engl J Med. 2014; 371 (3): 213-223.

[3] Byrd JC, Furman RR, Coutre SE, et al. Driejarige follow-up van nog niet eerder behandelde en eerder behandelde patiënten met CLL en SLL die ibrutinib als monotherapie kregen. Bloed. 2015; 125 (16): 2497-2506.

[4] Mato AR, Hill BT, Lamanna N, et al. Optimale sequentiebepaling van ibrutinib, idelalisib en venetoclax bij chronische lymfatische leukemie: resultaten van een multicenter onderzoek met 683 patiënten. Ann Oncol. 2017; 28 (5): 1050-1056.

[5] Woyach JA, Ruppert AS, Guinn D, et al. BTKC481S-gemedieerde resistentie tegen ibrutinib bij chronische lymfatische leukemie. J Clin Oncol. 2017; 35 (13): 1437-1443.

[6] Winqvist M, Asklid A, Andersson PO, et al. Real-world resultaten van ibrutinib bij patiënten met recidiverende of refractaire chronische lymfatische leukemie: gegevens van 95 opeenvolgende patiënten die werden behandeld in een compassionate use-programma. Een studie van de Zweedse groep voor chronische lymfatische leukemie. Haematologica. 2016; 101 (12): 1573-1580.

[7] Jones JA, Hillmen P, Coutre S, et al. Gebruik van anticoagulantia en plaatjesaggregatieremmers bij patiënten met chronische lymfatische leukemie die worden behandeld met ibrutinib als monotherapie. Br J Haematol. 2017; 178 (2): 286-291.

[8] Kamel S, Horton L, Ysebaert L, et al. Ibrutinib remt door collageen gemedieerde maar niet door ADP gemedieerde bloedplaatjesaggregatie. Leukemie. 2015; 29 (4) 783-787.

[9] Rigg RA, Aslan JE, Healy LD, et al. Orale toediening van Bruton's tyrosinekinaseremmers schaadt de door GPVI gemedieerde plaatjesfunctie. Ben J Physiol Cell Physiol. 2016; 310 (5): C373-C380.

[10] Wang ML, regel S, Martin P, et al. BTK richten met ibrutinib bij recidiverend of refractair mantelcellymfoom. N Engl J Med. 2013; 369 (6): 507-516.

[11] Treon SP, Tripsas CK, Meid K, et al. Ibrutinib bij eerder behandelde Macroglobulinemie van Waldenström. N Engl J Med. 2015; 372 (15): 1430-1440.

[12] Lampson BL, Yu L, Glynn RJ, et al. Ventriculaire aritmieën en plotselinge dood bij patiënten die ibrutinib gebruiken. Bloed. 2017; 129 (18): 2581-2584.

[13] Tedeschi A, Frustaci AM, Mazzucchelli M, Cairoli R, Montillo M.Is HBV-profylaxe vereist tijdens CLL-behandeling met ibrutinib? Leuk lymfoom. 2017; 58 (12): 2966-2968.

[14] Sun C, Tian X, Lee YS, et al. Gedeeltelijke reconstitutie van humorale immuniteit en minder infecties bij patiënten met chronische lymfatische leukemie die worden behandeld met ibrutinib. Bloed. 2015; 126 (19): 2213-2219.

[15] Ruchlemer R, Ben Ami R, Lachish T.Ibrutinib voor chronische lymfatische leukemie. N Engl J Med. 2016; 374 (16): 1593-1594.

[16] Ahn IE, Jerussi T, Farooqui M, Tian X, Wiestner A, Gea-Banacloche J. Atypische Pneumocystis jirovecii-pneumonie bij niet eerder behandelde patiënten met CLL op ibrutinib met één middel. Bloed. 2016; 128 (15): 1940-1943.

[17] Vitale C, Ahn IE, Sivina M, et al. Auto-immuuncytopenieën bij patiënten met chronische lymfatische leukemie die worden behandeld met ibrutinib. Haematologica. 2016; 101 (6): e254-e258.

[18] Lip GY, Pan X, Kamble S, et al. Groot bloedingsrisico bij patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren die gestart zijn met apixaban, dabigatran, rivaroxaban of warfarine: een 'real-world' observationeel onderzoek in de Verenigde Staten. Int J Clin Pract. 2016; 70 (9): 752-763.

0 sympathieën
155 Bekeken

Dit is misschien ook iets voor jou:

Reacties zijn gesloten.